Wet Incassokosten

De wet Incassokosten (WIK) is in 2012 in het leven geroepen om buitensporig hoge incassokosten tegen te gaan.

In deze wet is de maximale hoogte van de incassokosten vastgesteld, hetgeen betekent dat er minder incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Het besluit waarin de hoogte van deze kosten is vastgelegd is te vinden op de site van de overheid.

Onder incassokosten vallen alle bijkomende kosten ook al geeft u daar een andere benaming aan. Noemt u dit administratiekosten? De wetgever geeft aan dat dit ook incassokosten zijn.

De wetgever geeft aan dat u minimaal € 40,00 aan incassokosten in rekening mag brengen en maximaal € 6.675,00. Daartussen wordt de hoogte bepaald aan de hand van een percentage. U kunt hier de hoogte van de incassokosten berekenen.

Waarom moet u eerst zelf de incassokosten berekenen?
In de aanmaning, ook wel de 14 dagen brief genoemd, moet u de debiteur er op wijzen dat er incassokosten in rekening wordt gebracht en de exacte hoogte daarvan. Doet u dat niet? Dan mag u na afloop van de genoemde termijn geen incassokosten in rekening worden gebracht. De rechter is hier strikt in; niet noemen van de exacte hoogte van de incassokosten betekent dat de incassokosten niet worden toegewezen.