Wel of geen vordering?

No Cure No Pay Incassobureau

No Cure No Pay Incassobureau

Wanneer is er sprake van een geldvordering?

Om te bepalen of er sprake is van een geldvordering die opeisbaar is waardoor u gebruik kunt maken van ons No Cure No Pay incassotraject moeten een aantal zaken worden onderscheiden.

Ontbonden overeenkomst

Wij onderscheiden geleverde goederen waarna de verkoopovereenkomst op de juiste wijze is ontbonden door een consument. De goederen dienen teruggeleverd te worden aan de leverancier. Daarna heeft u recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. In het geval van een aankoop op afstand, zoals internet, dient dat binnen 14 dagen plaats te vinden. Op het moment dat de wettelijke termijn van terugbetaling verstreken is, heeft u een opeisbare vordering die u bij ons kunt aanbieden.

Een overeenkomst kan ook door niet consument worden ontbonden, hier gelden andere regelingen voor. 

Verstuurde facturen

Van geleverde goederen worden facturen onderscheiden die u als leverancier of dienstverlener heeft verzonden. Ook in dit geval dient de betalingstermijn verstreken te zijn waardoor de factuur opeisbaar is geworden. In het geval dat u aan een consument heeft geleverd dient u daarna een herinneringsbrief te verzenden aan de consument. Daarna kunt u de opeisbare vordering aan ons aanbieden. Wij bieden tijdelijk aan om kosteloos een herinneringsbrief te verzenden die aan alle eisen voldoet indien u de vordering aanbiedt.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 stemmen, +/- 5,00 van de 5 sterren)

Loading...