Verstekvonnis

No Cure No Pay Incassobureau 50

No Cure No Pay Incassobureau

Verstekvonnis & verzet

Wat is een verstekvonnis en kunt u nog iets doen als u niet op de zitting aanwezig bent geweest of verweer op een andere wijze heeft gevoerd?

Als u geen advocaat of gemachtigde heeft gesteld en geen verweer voert tegen een uitgebrachte dagvaarding, waarin bijvoorbeeld een te incasseren bedrag wordt geëist, dan wijst de rechter een verstekvonnis. Dit houdt in dat de rechter natuurlijk wel even kijkt of er geen vreemde zaken worden geëist en het geheel wel op de geldende wetgeving is gebaseerd. Is dat het geval, dan behandelt de rechter de eis niet diepgaand, maar er wordt een verstekvonnis gewezen.

Verzet tegen verstekvonnis

Indien u het niet eens bent met het gewezen verstekvonnis dan kunt u daartegen verzet voeren. Artikel 143 van het wetboek van Rechtsvordering is de basis voor het verzet tegen een verstekvonnis. In dit artikel is opgenomen dat het verzet tegen het verstekvonnis binnen vier weken moet plaatsvinden. Hier zijn een aantal variabelen opgenomen. De meest interessante is de daad van bekendheid.

Daad van bekendheid verstekvonnis

Een daad van bekendheid kan ruim worden opgevat maar tegelijkertijd ook weer beperkt. Een daad van bekendheid met een verstekvonnis is namelijk niet de ontvangst van een verstekvonnis. Zelfs indien de advocaat van de veroordeelde het vonnis aan hem (of haar) voorleest dan is het nog steeds geen daad van bekendheid. Een daad van bekendheid houdt een actieve handeling in. [1]

Verstekvonnis niet in persoon betekend

Indien het verstekvonnis niet in persoon is betekend, dan kan niet worden gezegd dat er bekendheid is met het vonnis. [2]  Het komt er dan op aan of een daad kan worden aangewezen waaruit noodzakelijk de bekendheid voortvloeit met het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging daarvan. Er dient een naar buiten toe blijkende handeling te zijn verricht. [3]

Indien het vonnis niet persoonlijk door de deurwaarder aan de veroordeelde is overhandigd of er is geen daad van bekendheid geweest, dan is de verzettermijn van vier weken nog niet gaan lopen. Dat betekent dat u dus zelfs na een jaar nog verzet tegen een verstekvonnis kunt plegen.

[ratings id="1739"]


[1] HR, 23-09-2005, nr C04/148HR
[2] ECLI:NL:GHAMS:2012:BY6133
[3] 8 april 1994, NJ 1994, 755