Vanaf wanneer mag er rente worden berekend

Als u een factuur heeft verzonden dan hanteert u een vervaltermijn. Als de termijn van voldoening is verstreken dan mag er niet direct ook rente in rekening worden gebracht als het een consument betreft. Het is namelijk nodig dat een partij in gebreke is voordat er rente in rekening mag worden gebracht.

Rente bij een bedrijf in rekening brengen

In het geval dat een partij een bedrijf is, of in ieder geval handelt uit naam van een bedrijf (of beroep), zoals de wet dat zo mooi verwoordt, dan is een partij eerder in gebreke. Op het moment dat de datum van de factuur is verstreken (de vervaltermijn), dan mag er direct rente worden berekend. U mag dus vanaf de dag na de datum die op de factuur vermeld staat, rente in rekening brengen.

Rente bij een consument in rekening brengen

Bij een consument werkt dit anders. Een consument is niet in gebreke op het moment dat de datum die op de factuur staat verstreken is. U mag pas rente in rekening brengen nadat u deze consument in gebreke heeft gesteld. U stelt een consument in gebreke door deze eerst een kosteloze herinnering (of aanmaning) toe te sturen waarin u vermeldt dat de consument in gebreke is, en wel te weten 14 dagen na ontvangst van die herinnering. Geef in deze herinnering direct de exacte  hoogte van de incassokosten aan, u kunt de hoogte van de incassokosten hier berekenen. Als de consument niet na die genoemde 14 dagen de factuur betaalt, dan mag u pas de rente in rekening brengen.

De rente die u in rekening mag brengen kunt u hier berekenen.

Meer weten of een vordering indienen? Neem dan direct contact met ons op.

 

[ratings id=”1739″]