rente berekenen

Gratis herinneringsbrief versturen           Wettelijke rente berekenen           Gratis concept-dagvaarding


Wettelijke rente berekenen
U kunt bij ons de wettelijke rente berekenen. Het vermelden van de wetelijke rente is niet verplicht op een herinnering, maar wel handig als u direct de wettelijke rente in rekening brengt. Wilt u ook de wettelijke rente berekenen? U kunt daarvoor ook gebruik maken van onze tool.

Consument of bedrijf?
Bij het berekenen van de wettelijke rente worden twee verschillende percentages gehanteerd. Voor consumenten is de wettelijke rente 2% en voor zakelijke relaties is de wettelijke rente vastgesteld op 8%. Pas na het verstrijken van de betalingstermijn is de wettelijke rente direct verschuldigd door een bedrijf.

Vanaf wanneer door een consument?
De wettelijke rente is bij consumenten pas verschuldigd als de consument in gebreke is, dat is na het verstrijken van de afgesproken betaaltermijn U vult dus bij de "vanaf datum" de dag in na de dag waarop de consument had dienen te voldoen.

Wilt u meer informatie over herinneringen, betalingstermijnen of vervaldatums? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.Wettelijke rente berekenen
U kunt bij ons de wettelijke rente berekenen. Het vermelden van de wetelijke rente is niet verplicht op een herinnering, maar wel handig als u direct de wettelijke rente in rekening brengt. Wilt u ook de wettelijke rente berekenen? U kunt daarvoor ook gebruik maken van onze tool.
Consument of bedrijf?
Bij het berekenen van de wettelijke rente worden twee verschillende percentages gehanteerd. Voor consumenten is de wettelijke rente 2% en voor zakelijke relaties is de wettelijke rente vastgesteld op 8%. Pas na het verstrijken van de betalingstermijn is de wettelijke rente direct verschuldigd door een bedrijf.
Vanaf wanneer door een consument?
De wettelijke rente is bij consumenten pas verschuldigd als de consument in gebreke is gesteld, bijvoorbeeld door een herinneringsbrief of een aanmaning, en die termijn verstreken is. U vult dus bij de "vanaf datum" de datum in waarop de consument had dienen te voldoen na de verzonden herinnering. Diende de consument 14 dagen na 1 januari voldoen? Dan is de wettelijke rente verschuldigd vanaf 16 januari.

Wilt u meer informatie over herinneringen, betalingstermijnen of vervaldatums? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

18 december 2017

Wettelijke rente berekenen