nota schrijven voorbeeld

Gratis herinneringsbrief versturen           Herinneringsbrief downloaden           Gratis concept-dagvaarding

Correcte herinnering versturen

    Waarom is het van belang om een correcte herinnering te sturen?

No cure no pay incasso

Een recente uitspraak van de rechter heeft ervoor gezorgd dat de termijn nu ook preciezer (en anders) aangeduid dient te worden in de herinneringsbrief. Dit is van belang indien het gaat om een herinnering die aan een consument wordt toegezonden. In dat geval moet de herinnering aan een aantal eisen voldoen:

  • Op de herinnering moet het exacte bedrag vermeld staan dat aan incassokosten in rekening wordt gebracht nadat de termijn is verstreken die u noemt in de herinnering.
  • Daarnaast is het verplicht om te vermelden dat de debiteur "14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de herinnering dient te voldoen", en niet 14 dagen na dagtekening. Dat zijn twee verschillende termijnen.

Wat is het gevolg als dit niet in de herinnering is vermeld?

Als u zich niet houdt aan de twee gestelde regels, dan betekent het dat u geen aanspraak kunt maken op de vergoeding van de incassokosten. Indien u tevens een gerechtelijke procedure onderneemt terwijl de consument niet juist is gemaand tot betaling door een juiste herinnering, dan loopt u het risico dat u tevens de kosten van de gerechtelijke procedure zelf dient te betalen.

Kosteloze herinnering laten versturen door het LBGIB?

Wilt u zich geen zorgen maken dat uw herinneringen niet aan de gestelde eisen voldoen? Wij sturen nu tijdelijk kosteloos een herinnering aan uw debiteur toe. U kunt de factuur per email aan ons toezenden met het verzoek om een herinnering te versturen naar uw debiteur. Indien uw debiteur niet voldoet dan starten wij direct aansluitend de incassoprocedure.

Wilt u toch liever zelf een herinnering versturen? Download dan hier de 14 dagen herinneringsbrief die aan alle eisen voldoet.

4 januari 2018

Herinnering versturen