Incassobureau Vergelijken

No Cure No Pay           Geen abonnement afsluiten           Gratis herinnering           Gerechtelijke incasso

Incassobureaus vergelijken

    Het kan lonen om incassobureaus met elkaar te vergelijken, voorkom onnodige kosten en verzeker u van vakkundige aanpak. 

Incassobureau vergelijken
Niet iedereen heeft verstand van incasseren. Natuurlijk kunnen de meeste incassobureaus wel een degelijke incassobrief versturen. Als er door de debiteur direct wordt betaald is er verder ook niets aan de hand. De kunst is natuurlijk wat een incassobureau voor u doet indien als er niet door de debiteur wordt betaald. Ook incasso op basis van No Cure No Pay wordt niet door ieder incassobureau op dezelfde wijze toegepast.

Niet alleen is het van belang wat een incassobureau doet tijdens de incassoprocedure, het traject voor de incassoprocedure is ook van belang. Is de debiteur wel in gebreke of moet de debiteur eerst nog in gebreke worden gesteld? Moet er eerst nog een herinnering worden verstuurd, of voldoet de herinnering die u zelf heeft verstuurd wel aan de wettelijke vereisten? Voorkom vergissingen en kosten die niet te verhalen zijn door een incassobureau in te schakelen die te weinig verstand van zaken heeft.

Vergelijk onze diensten met andere incassobureau's:

  No Cure No Pay: U betaalt tijdens de incassoprocedure helemaal niets.

  Er wordt altijd gecontroleerd of een ingebrekestelling nodig is.

  De incassokosten worden altijd op de debiteur verhaald.

  Wij verzenden kosteloos een concept-dagvaarding tijdens de incassoprocedure.

  Betaalt de debiteur ondanks onze inspanningen niet? Ook dan kost het u niets.

  Wij voeren de gerechtelijke procedure voor u tegen de laagste kosten.

  Wij vertegenwoordigen u desgewenst bij de rechtbank.

  Geen kosten
  Gratis herinneringen
  Zeer flexibel
  Betalingsregelingen
  Rechtbank procedures

Uw zaak wordt altijd behandeld door een jurist

Een belangrijk verschil met andere incassobureaus is dat uw zaak bij het LBGIB altijd wordt behandeld dor een jurist. Hierdoor onderscheidt het LBGIB zich van andere incassobureaus waar uw zaak veelal door een medewerker wordt behandeld die geen juridische kennis heeft. Dit is zonde want juist de wet geeft mogelijkheden om drastisch door te pakken; het blijft bij het LBGIB niet bij het versturen van incassobrieven zonder eind. Vergelijk zelf wat het verschil is tussen het LBGIB en andere incassobureaus.

Doorberekenen van incassokosten

Incassobureaus mogen de kosten voor het incasseren aan de debiteur doorberekenen. Hier is een wettelijke regeling voor vastgesteld (WIK). Er mag minimaal 40 euro in rekening worden gebracht bij de debiteur voor het incasseren van het verschuldigde bedrag. Daarna wordt volgens een vaste staffel een bedrag bij de debiteur in rekening gebracht. Deze staffel is in de meeste gevallen 15% van de te incasseren som. Daarna neemt het percentage af. Het bedrag dat maximaal in rekening mag worden gebracht is 6.775 euro. Wilt u weten welke som in rekening wordt gebracht over het openstaande bedrag, dan kun u de incassokosten bij ons berekenen. U weet dan exact met welke kosten de openstaande factuur van uw debiteur wordt verhoogd. Dit is ook de reden waarom er bij u geen incassokosten in rekening worden gebracht.

Gerechtelijke incassoprocedure

Als de debiteur niet betaalt dan volgt er een gerechtelijke procedure met uw instemming. Voor deze procedure worden door incassobureaus wel een tarief gerekend, dit is meestal een vast tarief. Bij het LBGIB kunt u ook een vast tarief afspreken voor de gerechtelijke procedure, echter is het in de meeste gevallen voordeliger om dat niet te doen. Het komt vaak voor dat een debiteur geen verweer voert waardoor u bij het LBGIB goedkoper uit bent dan bij andere incassobureaus. In het geval dat de debiteur geen verweer voert wordt er een verstekvonnis gewezen. U kunt dit het beste zien als een automatisch vonnis dat door de rechtbank wordt uitgesproken. De rechter controleert globaal of er geen vreemde zaken worden gevorderd, indien dat niet het geval is wordt het vonnis standaard toegewezen.

Na het vergelijken eerst nog contact opnemen met het LBGIB  

Heeft u nog vragen over onze diensten? U kunt altijd contact met ons opnemen over gratis incasso advies of over onze werkwijze op basis van incasso no cure no pay. Het LBGIB is uw vaste partner voor al uw incassozaken. Bel ons op 085 - 060 58 48

Zoekt u een deurwaarder Den Haag; deurwaarder Amsterdam of een deurwaarder Rotterdam? Ook daarvoor kunt u bij het LBGIB terecht.

23 juni 2018

Incassobureau Vergelijken