Incassobureau no cure no pay

Gratis herinneringsbrief versturen           No Cure No Pay Incasso           Gerechtelijke procedures

Herinnering versturen

De eerste stap is dat er vaak nog een herinnering dient te worden verstuurd na de factuur als de debiteur een consument is. Wij sturen tijdelijk GRATIS een herinnering aan de debiteur als dat nodig mocht zijn voordat de incassoprocedure aanvangt. In de meeste gevallen wordt er voor het versturen van een herinnering kosten in rekening gebracht; wij doen dat nu tijdelijk kosteloos voor u.

14 dagen

Als er een herinnering wordt verstuurd dan krijgt de debiteur 14 dagen de tijd om te voldoen. Daarna starten wij direct aansluitend het gratis incassotraject voor u op. Wij houden u op de hoogte of er een herinnering is verstuurd of dat het incassotraject in werking wordt gezet.

Wat doen wij voor u?

 • Beoordelen of een herinnering noodzakelijk is
 • Kosteloze herinnering opstellen
 • Betalingstermijn monitoren

Incassotraject

Incasso's indienen is bij ons kosteloos. Na het indienen starten wij direct het incassotraject. Wij houden u op de hoogte van de stappen die wij nemen. Het snel in werking zetten van het minnelijke incassotraject is een belangrijke stap. 
Uw debiteur wordt 7 tot 14 dagen de tijd gegeven om te voldoen, afhankelijk van de stappen die reeds genomen zijn. Daarna kan het zijn dat er een tweede termijn wordt gegeven van maximaal 7 dagen waarbij kosteloos een conceptdagvaarding mee kan worden gezonden. Dit is een unieke aanpak bij ons en haalt de meeste debiteuren over de streep om te betalen.

Kosten

Het incassotraject is kosteloos, ook indien er een concept-dagvaarding wordt verzonden kost u dat nog steeds helemaal niets. De incassokosten worden volgens de wettelijke regeling (WIK) verhaald op de debiteur.

Wat doen wij voor u?

 • Incassobrief opstellen
 • Versturen per post, email en WhatsApp
 • Concept-dagvaarding opstellen
 • Termijnen monitoren

Gerechtelijke procedure

Heeft de debiteur niet betaald in de eerdere fases? Dan komen we aan bij de gerechtelijke procedure. Wij voeren deze procedure voor u uit, u hoeft hiervoor niets te doen. Wij stellen de dagvaarding op en verzorgen de correspondentie met de rechtbank.

Kosten

In deze fase worden de gerechtelijke kosten door u voorgeschoten, deze bestaan uit het opstellen & uitbrengen van de dagvaarding, en de griffiekosten die aan de rechtbank moeten worden betaald. In de gerechtelijke procedure proberen wij deze kosten altijd te verhalen op de debiteur.

Wat doen wij voor u?

 • Juridisch advies uitbrengen
 • Dagvaarding opstellen & laten uitbrengen
 • Correspondentie voeren met de rechtbank
 • Vertegenwoordiging bij de rechtbank

Beslaglegging

Na de gerechtelijke procedure gaan wij over tot beslaglegging. Er zijn verschillende soorten beslag mogelijk, wij informeren u graag over de mogelijkheden die er zijn tot het leggen van beslag. Wij laten het beslag ten uitvoer leggen, u hoeft hiervoor niets te doen. 

Kosten

In deze fase worden de kosten voor het leggen van het beslag door u voorgeschoten. De kosten van het beslag mogen op de debiteur worden verhaald middels het verkregen vonnis. Dit geldt ook indien er twee of meer soorten beslag worden gelegd, deze zijn cumulatief verhaalbaar.

Wat doen wij voor u?

 • Informeren over te leggen beslag
 • Overgaan tot het laten leggen van het beslag
 • Afwikkeling van het beslag verzorgen
6 januari 2018

Onze werkwijze