Griffierecht kantonzaken

Griffierecht 2019           No Cure No Pay Incasso           Gratis concept-dagvaarding

Tarieven griffierecht 2019

De tarieven gelden voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt.

Dagvaardingszakenniet-natuurlijke personennatuurlijke personen

Zaken met een vordering van:

  • onbepaalde waarde of
  • met een beloop van niet meer dan € 500
€ 121€ 81
Zaken met een vordering tussen de € 500 en € 12.500€ 486€ 231
Zaken met een vordering van meer dan € 12.500€ 972€ 482

Het LBGIB is niet aansprakelijk voor een onjuiste weergave van de genoemde tarieven. Het betreffen wettelijk vastgestelde tarieven die af kunnen wijken. Tevens kunnen er bijkomende kosten worden gerekend zoals aangetekende verzendingen (€ 8,45) en juridische kosten voor het leveren van Repliek of Dupliek.

Griffierechten in kantonzaken

Voor het voeren van een gerechtelijke procedure zijn griffierechten verschuldigd. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en de persoonssoort variëren de kosten. Dit zijn wettelijk vastgestelde tarieven die aan de rechtbank dienen te worden voldaan, uiteraard verzorgen wij die betalingen voor u.

Soort persoon

In de hoofdzaak worden er twee soorten personen onderscheiden; natuurlijk personen en rechtspersonen. Een natuurlijk persoon is een particulier of consument, daarnaast wordt iemand die handelingen verricht namens een eenmanszaak daar (veelal) onder verstaan.

Een maatschap, stichting, besloten vennootschap (B.V.), naamloze vennootschap (N.V.) of vennootschap onder firma (V.O.F.) vallen voor de hoogte van het griffierecht niet onder de natuurlijke personen. Los daarvan zijn B.V.'s, stichtingen of N.V's rechtspersonen

8 januari 2018

Griffierecht kantonzaken