Bewijzen van een factuur

23 februari 2018
No Cure No Pay Incassobureau

Verbintenis tot ongedaanmaking

Ongedaanmakingsverbintenis na ontbinding Nadat een overeenkomst is ontbonden, bijvoorbeeld in het geval dat de verkoper de gelegenheid heeft gekregen om een gebrek aan een geleverd product ex art. 7:22 lid 2 BW te herstellen, ontstaat er een ongedaanmakingsverbintenis ex art. […]
5 februari 2018
No Cure No Pay Incassobureau

Gastbloggen over het recht?

Wij zijn op zoek naar personen die graag een blog willen schrijven. Het blog dient betrekking te hebben op de handelingen die wij als bedrijf zijnde verrichten of daar sterk aan gerelateerd zijn.
29 januari 2018
No Cure No Pay Incassobureau 50

Verstekvonnis

Wat is een verstekvonnis en kunt u nog iets doen als u niet op de zitting aanwezig bent geweest of verweer op een andere wijze heeft gevoerd?
22 januari 2018
No Cure No Pay Incassobureau

Aanmaning per email

Een herinneringsbrief ofwel een aanmaning mag per email worden verzonden. De reden dat dit is toegestaan is omdat er geen “vormvereiste” geldt voor het versturen van aanmaningen, aldus de Hoge Raad.
6 januari 2018

Btag tarieven per 1 januari 2018

Het uitbrengen van een dagvaarding brengt kosten met zich mee, net als het leggen van beslag. Deze kosten die de deurwaarder in rekening mag brengen zijn wettelijk vastgesteld
26 november 2017
No Cure No Pay Incassobureau

Heb ik een vordering?

19 oktober 2017
No Cure No Pay Incassobureau

Btw nummer op factuur

Er worden eisen gesteld aan zaken die u dient te vermelden op de factuur naast de zaken die u mag vermelden op de factuur. Het btw-nummer is verplicht om te vermelden op de factuur.
27 september 2017

Incasso factuur voorbeeld

Ook een artikel schrijven op ons blog? Neem contact met ons op.

12 juli 2018
Claim onderbouwen

Claim onderbouwen

Het lijkt logisch; je bedrijf heeft een vordering en brengt deze goed onderbouwd aan bij de rechtbank. Toch is deze gedachte niet voor iedereen te volgen zoals blijkt uit de onderstaande uitspraak. Je hebt een bedrijf en sluit op onduidelijke wijze […]