AVG

privacy statement            Geen abonnement afsluiten           Gratis herinnering           Gerechtelijke incasso

Privacy Statement

    De wet beschermingspersoonsgegevens wordt vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij informeren u graag over ons beleid ten aanzien van uw privacy.

No cure no pay incassoHet LBGIB respecteert de privacy van de bezoekers aan onze website. Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten en via Google Analytics. Deze website bevat de mogelijkheid om contact met ons op te nemen middels het contactformulier, telefonisch of via email. Wij leggen de persoonsgegevens vast die u ons stuurt via onze webformulieren om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de nieuwste wetgeving omtrent de gegevensbescherming verwerkt. Met dit Privacy Statement wilt het LBGIB u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website. Wij voldoen derhalve aan de gestelde normen die gelden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken Google Analytics-cookies:
- Daarvoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Dit houdt in dat wij via Google Analytics inzicht verkrijgen in het aantal bezoekers, maar dat wij uw IP-adres niet kunnen zien. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd.

LBGIB
Keurenplein 41
1069 CD Amsterdam

Postbus 9607
1006 GC Amsterdam

E-mail: Info@LBGIB.nl
Tel: 085 – 060 58 48

Daarnaast informeren wij u graag dat wij uitsluitend de door u aangeleverde informatie gebruiken voor het doel waarvoor u deze verstrekt. De informatie wordt niet aan derden geleverd. Dit houdt in dat uw uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer uitsluitend bij ons kenbaar blijft. Dit geld uiteraard ook voor alle documenten die u ons aanlevert.

U heeft het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens (indien deze niet meer relevant zijn), recht om vergeten te worden, beperking van gegevensverwerking, overdraagbaarheid, dataportabiliteit, bezwaar en het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming dan wel  profilering. Wij beschermen uw gegevens middels een SSL beveiligde website en door uw gegevens op te slaan in een database die niet op de website aanwezig is. Na de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd.

Voor meer informatie over de geldende wetgeving verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt de tekst van de AVG hier downloaden.

No cure no pay incasso's indienen

          

10 mei 2018

Privacy Statement

Privacy statement volgens de nieuwe richtlijnen van het AVG. Het tonen van cookies mag niet meer ongevraagd of er moeten maatregelen genomen zijn om deze te anonimiseren. Er hoeft dan geen toestemming meer worden gevraagd volgens het AVG. Vanaf 25 […]