Beperking van schulden in 5 stappen

    Schuldenvrij kan echt gerealiseerd worden als er een strak schema wordt gehanteerd; soms met een beetje hulp. 

No cure no pay incasso
In deze bijdrage beschrijven we een aantal wijzen waardoor je in een aanzienlijke tijd van een groot deel van je schulden af zult komen. Daardoor zal je echter drastische maatregelen dienen te nemen. Net als het meeste in je leven zal een schuldenvrij bestaan niet komen aanwaaien. Om schulden te beperken zal je eerst dienen in te zien waardoor de schulden zijn ontstaan, pas als je je daarvoor kunt openstellen kun je werken aan een schuldenvrij bestaan.

Bij ons thuis was het geen vetpot. Elke cent moest worden omgedraaid en schulden moesten worden afgelost. De meeste van deze schulden waren ontstaan door aankopen op afbetaling tegen een zeer hoog rente-tarief (bedankt postorderbedrijven). Het grootste gedeelte van de maandelijkse aflossingen ging op aan de rente in plaats van de afbetaling van de schuld. Dat er zeer weinig inkomsten waren kwam de schuldenlast ook niet ten goede

 

Hoe zijn je schulden ontstaan?

We bedoelen hiermee niet het enkele abonnement van je telefoon dat je hebt afgesloten of de tv die je op afbetaling hebt gekocht. Het gaat hier om de mentaliteit die je hebt, althans vaak om het gebrek aan mentaliteit. Nu zul je waarschijnlijk wel denken dat het goed zit met je mentaliteit. Dat is ook de eerste gedachte van de meeste mensen, immers als je "wordt aangevallen" dan is het de eerste natuurlijke reactie dat je jezelf gaat verdedigen. Neem als voorbeeld dat je ergens op wordt gewezen door je werkgever of een goede vriend; je zal verklaren waarom je iets hebt gedaan of nog erger: je zal ontkennen dat het zo is. Ook de verklaring waarom je iets hebt gedaan is een verdediging. Het is nodig om je te realiseren dat niemand op jouw verdediging zit te wachten; niemand heeft behoefte om een flauwe ongefundeerde uitleg aan te horen die nergens toe leidt.

Goed, we gaan weer even terug naar het gebrek aan mentaliteit waar het zeer waarschijnlijk aan scheelt. Dit is het uitgangspunt dat we nemen. Het gebrek aan mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat je nu (enorm) veel schulden hebt.

 

De vraag is vervolgens hoe je van de schulden weer afkomt 

Nadat je hebt geconstateerd en vooral hebt gerealiseerd dat het gebrek aan mentaliteit de oorzaak is geweest van je schulden kun je doorgaan naar de volgende stap; zorgen dat je schulden verminderen.

Vermindering van je schulden kan je bereiken door goed te plannen. Wat moet er betaald worden en wat niet. Met andere worden, welke uitgaven doe je die niet nodig zijn. Je kan dit het beste vergelijke met first in, first out. Eerst dienen de bestaande schulden te worden afbetaald voordat je uitgaven kunt doen aan nodeloze producten. Bij het doen van uitgaves aan nodeloze producten dien je je altijd achter de oren te krabben of je het product wel nodig hebt en waarom je het nodig hebt. Bedenk daarbij dat men in de oertijd ook niet al die overbodige producten nodig hadden om toch een gelukkig leven te kunnen leiden.

Er zijn wel honderdduizend bedrijven, instellingen, stichtingen, bestuursorganen et cetera, de meeste gelukkig met de goede intense om jouw van je schulden af te helpen. Natuurlijk zitten er daar ook een aantal tussen die jou je van je resterende geld proberen af te helpen, maar daar gaan we verder nu even niet op in. Wat zijn nu de goede manieren om je berg schulden om te toveren tot een kuil?

 

Buddy's en maatjes

1. Sinds kort kunt je via de App fiKKs een buddy toegewezen krijgen die jou steunt bij het nemen van beslissingen over nutteloze aankopen. Deze App geeft je ook inzicht in de balans van je inkomsten en uitgaven en geeft aan welke rekeningen als eerste dienen te worden voldaan. Het mooie aan deze App is de toevoeging aan een echt persoon die jou samen helpt om van de berg schulden af te komen.

Wij hebben hier toch wel hele hoge vervrachtingen van. Soms moet je gewoon toegeven dat je zelf het overzicht niet meer hebt zodat je niet eens meer weet waar je moet beginnen. Dat iemand jou steunt bij het oplossen van jou schulden moet ook verlichting geven, je loopt er immers niet meer alleen mee rond. Het idee dat iemand jou helpt bij je schulden is echter niet nieuw, immers bestaat het concept al bij schuldhulpmaatje.

 

Wet schuldhulp natuurlijke personen

2. Drastische maatregelen kunnen worden getroffen indien echt niets meer helpt. Deze kunnen wel leiden tot gehele oplossing voor al je schulden d.m.v. een langdurig traject. Het gaat hier om de wettelijke regeling van de Wet schuldhulp natuurlijke personen (Wsnp). Je kunt hier pas worden toegelaten als je eerst bij de gemeentelijke instanties een traject hebt doorgelopen.

Je kunt je bij veel gemeenten alvast online aanmelden via het digitale webformulier. Voor de schuldhulpverlening kun je gebruik maken van dit aanvraagformulier als je in het centrum van Amsterdam woont.

De ervaring is dat het lang kan duren voordat je aan de beurt bent bij de gemeente en dat het hele traject nogal sloom verloopt. Het doel is in ieder geval om binnen 4 weken een eerste gesprek te laten plaatsvinden, dit is ook opgenomen in de wettelijke regeling daarover (Wgs). Daarna duurt het nog eens 4 maanden voordat er een regeling wordt getroffenen met de schuldeisers, en dat dan is al snel te noemen. Vaak duurt het nog langer. Dat is voor een bestuursorgaan wellicht normaal maar voor normale mensen kan dat slopend zijn. Immers heb jij wel haast om van je schulden af te komen. Je kunt via de site van de Raad van de Rechtsbijstand lezen op welke wijze je je kunt aanmelden voor de Wsnp. Niet heel erg snel maar wel heel erg effectief.

 

Afspraken met schuldeisers

3. Natuurlijk komen wij zelf als incassobureau in beeld. Schulden kunnen ook ontstaan of oplopen door toedoen van een incassobureau. Wij moeten daarom ook de hand in eigen boezem steken. De andere kant van dat verhaal is dat schuldeisers ook diensten of goederen hebben geleverd waar zij graag voor willen worden betaald. Helaas is niets gratis in het leven. Wij kunnen wel een heel mooi verhaal vertellen over het aantal waarschuwingen die wij uitbrengen en hoe integer wij wel niet werken maar dat wordt een uitgekauwd verhaal. Daar zit je niet op te wachten of heb je al heel vaak ergens anders gelezen.

Toch zul je er niet aan ontkomen dat de kosten voor een incassobureau oplopen indien je daar gemakzuchtig mee om gaat. Het is uitermate belangrijk dat je met je schuldeiser probeert tot een betalingsregeling te komen. Dat voorkomt dat de schuldenberg alsmaar groter wordt. Ook zodra er reeds een incassobureau is ingeschakeld kun je proberen met dat incassobureau een betalingsregeling te treffen. Blijf daarom altijd in contact met de schuldeiser of het incassobureau en probeer samen te zoeken naar een passende betalingsregeling.

 

Overzicht

4. Het overzicht bij meerdere schulden ontbreekt vaak. De schulden hoeven op zich niet eens dramatisch hoog te zijn, door het ontbreken aan een overzicht van de schulden en overige betalingen die gedaan dienen te worden kunnen normale rekeningen transformeren tot torenhoge schulden. Als je van jezelf weet dat je niet goed kunt onthouden wanneer de rekeningen betaald moeten worden, stel dan in de agenda van je telefoon een herinnering in. Maak daarnaast een goed overzicht op papier welke schulden je hebt en welke andere betalingen je maandelijks moet voldoen. Plak dit overzicht op een plek die je elke dag kunt zien. Juist door op te schrijven en te plannen maal je niet de hele dag met je schulden door je hoofd. Door een overzicht te maken op papier (en juist niet digitaal) maak je je hoofd leeg zonder te vergeten dat je schulden er daadwerkelijk zijn. Vooral dat laatste is belangrijk anders worden ze alleen maar groter en ellendiger.

Daarnaast is het zeker het overwegen waard om al je verschillende schulden onder te brengen bij één schuldeiser. Neem hiervoor geen kredietverstrekker die jou een krediet verstrekt tegen een gigantische rente (waar je later achterkomt). Probeer voor je verschillende schulden een krediet af te sluiten bij de Kredietbank. Dit is een eerlijke verstrekker van een krediet voor de verschillende schulden die je hebt.

 

Belastingdienst voordeel

5. Schulden kun je ook aftrekken van de belastingdienst. Alhoewel het niet om significant grote bedragen gaat helpt natuurlijk alles mee bij het verminderen van je schulden. Zeker als je elke cent twee keer moet omdraaien voordat je hem uitgeeft. De belastingdienst werkt met drempelbedragen. In 2018 is het drempelbedrag voor alleenstaanden vastgesteld op € 3000,- en indien je een partner hebt dan geldt het dubbele van die drempel. Alles wat boven die drempel valt mag je aftrekken van de belasting. Wat wel weer een vreemde constatering is, is dat de belastingdienst vindt dat een belastingschuld geen schuld is en dat je deze niet mag aftrekken. Om in de eigen woorden van de belastingdienst te spreken wordt het daar niet leuker op. 

Je kunt hier nalezen welke schulden je kunt aftrekken van de belasting.

Als laatste bonusopmerking hebben wij nog de tip dat je goed dient op te letten als je een erfenis accepteert van bijvoorbeeld je ouders. Indien je deze niet wilt accepteren dan dien je bij de notaris afstand te doen van de erfenis. In mijn geval was dit een leuke wijze om de postorderbedrijven toch een beetje terug te pakken. Niets is leuker om te melden dat je afstand hebt gedaan van de erfenis als zo'n postorderbedrijf je opbelt om te vragen wanneer jij de afbetalingen gaat doen.

No cure no pay incasso's indienen

          


Volgens het Nibud worstelt ongeveer 40% van de Nederlanders met de financiën.