Incassobureau

No Cure No Pay           Geen abonnement afsluiten           Gratis herinnering           Gerechtelijke incasso

Wat is no cure no pay incasso?

    No Cure No Pay betekent letterlijk ‘geen oplossing, ook geen betaling’. 

No cure no pay incasso 1
U kiest voor onze service op basis van no cure no pay om een openstaande factuur door ons te laten incasseren.

De incassokosten brengen wij niet bij u in rekening. De incassokosten worden door uw debiteur betaald. Indien er ondanks onze inspanningen geen resultaat wordt geboekt dan bent u aan ons geen kosten verschuldigd; no cure no pay.

No cure no pay incasso bij het LBGIB

U hoeft bij het LBGIB geen account aan te maken als u een incasso opdracht wilt indienen. U dient rechtstreeks de factuur in op onze site of u mailt de factuur aan ons door. Dit scheelt kostbare tijd en frustratie.

Wij controleren de factuur en schrijven direct de debiteur aan.
Dezelfde dag dat de betaling van de debiteur aan ons plaatsvindt wordt de uitbetaling naar uw rekening overgemaakt.

Indien de debiteur geen mogelijkheid heeft om het volledige bedrag ineens te voldoen dan wordt er door ons geprobeerd om een betalingsregeling te treffen. U hoeft echter geen betalingsregeling te accepteren indien u dat niet wenst. Wij overleggen altijd vooraf met u voordat er een betalingsregeling wordt getroffen.

Mocht de debiteur niet voldoen dan overleggen wij altijd met u op welke wijze u de incassoprocedure wilt voortzetten of dat u liever de gerechtelijke procedure wilt opstarten. Wij laten de keuze altijd aan u over, wij voeren uw opdracht altijd geheel uit. Mocht u besluiten om het dossier te sluiten dan bent u ons niets verschuldigd voor de gevoerde no cure no pay incassoprocedure.Direct No Cure No Pay Incasso's indienen

Voorafgaand aan no cure no pay incasso

In bepaalde gevallen is het nodig dat er eerst nog een herinnering aan de debiteur moet worden verstuurd. Daarom controleren wij altijd de ingediende incasso opdracht voor u en sturen nooit blindelings incassobrieven aan uw debiteur. Wij besteden zorg en aandacht aan elke opdracht. Natuurlijk kost ons dat extra tijd maar dat wordt in de loop van de incassoprocedure weer terugverdiend.

Als wij die extra gratis controle niet zouden uitvoeren dan kan dat in de verdere incassoprocedure leiden tot tijdsverlies omdat het gebrek eerst dient te worden hersteld. Het kan er ook toe leiden dat de vordering in de gerechtelijke procedure gedeeltelijk wordt afgewezen. De herinnering, ook wel een laatste aanmaning genoemd, versturen wij kosteloos voor u. Wij houden uiteraard de genoemde termijn in deze aanmaning voor u in de gaten.

Ook voorafgaand aan no cure no pay incasso versturen wij gratis een aanmaning voor u.

U hoeft hier helemaal geen extra handeling voor te doen. U dient gewoon de opdrachten bij ons in zoals u dat bent gewend; via ons webformulier of u verstuurt de verzonden nota aan ons per email. Zodra de debiteur heeft betaald maken wij dat bedrag direct aan u over.  Mocht de debiteur niet betalen of reageren op onze aanmaning dan starten wij direct aansluitend het kosteloze no cure no pay incassotraject.


Incasso's indienen