Incasso factuur

Wanneer kan een factuur geïncasseerd worden? Daar zijn een aantal verschillende regels en voorwaarden voor. Naast het onderscheidt tussen een consument en een bedrijf dient u ook de termijnstelling op de factuur en in uw algemene voorwaarden in het oog te houden.

Vervaldatum

Hier is van belang dat u niet een te ruime vervaldatum opneemt op uw factuur of in uw algemene voorwaarden. De meest gangbare termijn om aan te houden als vervaltermijn is twee weken. Wilt u een consument of bedrijf langer de tijd gunnen om in termijnen te voldoen? Hanteer dan alsnog een vervaltermijn van twee weken op de factuur.

Betalingsregeling

U kunt dan toch een afwijkende betalingsregeling afspreken. Indien er niet wordt voldaan op de datums dat de termijnbetalingen binnen dienen te zijn, dan is de factuur toch alsnog direct opeisbaar en hoeft u niet te wachten totdat de termijn verstreken is die op de factuur staat. Op deze wijze kunt u eerder overgaan het incasseren van de factuur dan dat u de de laatste termijndatum (over twaalf maanden!) dient af te wachten die u heeft afgesproken.

Opeisbaarheid

De mogelijkheid om te voldoen in termijnen wordt daardoor gezien als een uitzondering op de vervaltermijn, zonder dat u een nieuwe vervaltermijn afspreekt. In het geval dat er geen nieuwe vervaltermijn wordt afgesproken dan is de wet daar heel helder over. Immers is er in de wet de regel vastgelegd dat een vooraf afgesproken datum voorkomt dat de vordering direct kan worden opgeëist. In dit geval is dat het bedrag dat op uw factuur is vermeld.