Incasso factuur voorbeeld

 Voorbeeld downloaden incassobrief

    Als de debiteur niet betaalt dan kunt u incassokosten in rekening brengen. 

No cure no pay incasso
Naast het vermelden dat de debiteur 14 dagen de tijd heeft na ontvangst van de herinnering om te voldoen is het verplicht om de exacte hoogte van de incassokosten te vermelden bij consumenten voordat u ze daadwerkelijk in rekening mag brengen. Als u deze incassokosten in rekening heeft gebracht dan dient u over deze incassokosten ook btw af te dragen. Het is daarom van belang om te weten of u btw plichtig bent.

U kunt bij de belastingdienst nagaan of u btw plichtig bent. U kunt u in die gevallen de btw niet verrekenen en dient dat ook te vermelden in uw incassobrief. Ook van deze brief kunt u een voorbeeld bij ons downloaden.

Rente in rekening brengen 

Daarnaast kunt u rente in rekening brengen. Hier zijn twee verschillende regelingen voor. Bij een zakelijke klant kunt u direct de rente in rekening brengen na het verstrijken van de termijn. Bij een consument kan dat pas na het verstrijken van de termijn die op de herinnering stond aangegeven, dit is dus niet direct na het verstrijken de factuurdatum. Download ook hiervoor een voorbeeldbrief bij ons.

Voorbeeldbrieven downloaden

No Cure No Pay Incassobureau

Voorbeeldbrief incasso factuur
Voorbeeldbrief incasso factuur btw verrekening
Voorbeeldbrief incasso factuur met renteberekening

Wilt u zich geen zorgen maken dat uw herinneringsbrieven voldoen aan alle voorwaarden zodat u aanspraak kunt maken op de incassokosten? Wij bieden nu tijdelijk aan om gratis uw herinneringsbrieven te versturen. U kunt de verzonden factuur naar ons toe mailen.

[ratings id="1739"]

Wanneer kan een factuur geïncasseerd worden? Daar zijn een aantal verschillende regels en voorwaarden voor. Naast het onderscheidt tussen een consument en een bedrijf dient u ook de termijnstelling op de factuur en in uw algemene voorwaarden in het oog te houden.

Vervaldatum

Hier is van belang dat u niet een te ruime vervaldatum opneemt op uw factuur of in uw algemene voorwaarden. De meest gangbare termijn om aan te houden als vervaltermijn is twee weken. Wilt u een consument of bedrijf langer de tijd gunnen om in termijnen te voldoen? Hanteer dan alsnog een vervaltermijn van twee weken op de factuur.

Betalingsregeling

U kunt dan toch een afwijkende betalingsregeling afspreken. Indien er niet wordt voldaan op de datums dat de termijnbetalingen binnen dienen te zijn, dan is de factuur toch alsnog direct opeisbaar en hoeft u niet te wachten totdat de termijn verstreken is die op de factuur staat. Op deze wijze kunt u eerder overgaan het incasseren van de factuur dan dat u de de laatste termijndatum (over twaalf maanden!) dient af te wachten die u heeft afgesproken.

Opeisbaarheid

De mogelijkheid om te voldoen in termijnen wordt daardoor gezien als een uitzondering op de vervaltermijn, zonder dat u een nieuwe vervaltermijn afspreekt. In het geval dat er geen nieuwe vervaltermijn wordt afgesproken dan is de wet daar heel helder over. Immers is er in de wet de regel vastgelegd dat een vooraf afgesproken datum voorkomt dat de vordering direct kan worden opgeëist. In dit geval is dat het bedrag dat op uw factuur is vermeld.

No cure no pay incasso's indienen