Gastbloggen over het recht?

No Cure No Pay Incassobureau

No Cure No Pay Incassobureau

Gastbloggen bij het LBGIB?

Wij zijn op zoek naar personen die graag een blog willen schrijven. Het blog dient betrekking te hebben op de handelingen die wij als bedrijf zijnde verrichten of daar sterk aan gerelateerd zijn.

Incassoprocedures gaan soms verder dan men denkt, het wordt niet (althans niet door ons) beperkt tot het schrijven van incassobrieven en herinneringen. Wij voeren ook de gerechtelijke procedures. Het publiek dat aangeschreven kan worden is daarom breder maar niet weer zo breed dat alle rechtsgebieden daaronder vallen. Kort gezegd; er dient een geldsom zijn te vorderen.

Wat voor personen zoeken wij?

Als belangrijkste eis stellen wij dat de interesse en passie dient uit te stralen in het blog dat je schrijft. Wij zijn niet op zoek naar personen die zich er simpel van af willen maken met het schrijven van een blog dat een link oplevert naar een eigen site. Als uitgangspunt nemen wij dat een persoon zijn eigen naam aan het stuk mag verbinden. Echter, indien het stuk dat geschreven wordt zo interessant is voor het publiek dan staat de mogelijkheid wel open om een link naar een eigen site op te nemen.

Ook kan gedacht worden aan studenten die een passie hebben voor het recht. Juist voor deze groep personen kan het interessant zijn om zich te verdiepen in rechtsgeleerde aangelegenheden aangaande het verbintenissenrecht. Een heldere en diepgaande uiteenzetting over een bepaald rechtsartikel schrijven? In het kader hiervan kan men ook denken aan het bestuderen van gerechtelijke uitspraken en daar een mooie conclusie over schrijven. Het verbinden van je eigen naam aan dergelijke stukken kan wellicht een mooie aanvulling zijn op je cv.

Wil je meer weten of wil je direct al een interessant stuk schrijven dat voldoet aan bovenstaande? Stuur ons dan een email met als onderwerp "gastbloggen".