Faillissementsverzoek indienen

Als uw debiteur uw facturen niet betaalt dan kunt u deze debiteur failliet laten verklaren. Het is niet perse noodzakelijk dat de debiteur helemaal geen geld meer heeft, er is alleen voor nodig dat hij zijn schulden niet meer betaalt. Tevens is vereist dat er nog een tweede schuldeiser is

Onderhandelingspositie

Om een faillissementsverzoek te kunnen indienen is het verplicht om een advocaat aan te stellen. U kunt dus niet zelf dit verzoek bij de rechtbank indienen. Uw advocaat stelt het faillissementsverzoek op dat u wilt indienen en handelt de verdere procedure voor u af bij de rechtbank. Een faillissementsverzoek indienen wordt niet alleen gedaan om daadwerkelijk tot faillissement te leiden voor de schuldenaar, maar ook om de onderhandelingspositie te verbeteren. Mocht het bedrijf wel over voldoende middelen beschikken, dan heeft het bedrijf zeker bezwaren tegen het indienen van een faillissementsverzoek.

Na het faillissement

Na het faillissement is het gevolg dat er geen beslag meer kan worden gelegd op de tegoeden van de schuldenaar. Er wordt een curator aangewezen die de boedel van de failliet verder afhandelt, u dient zich bij deze curator te melden met uw vordering. Indien er andere schuldeiser zijn kan het zijn dat uw concurrerende vordering achter andere vorderingen komt. Ook kan het zijn dat u niet het gehele bedrag van de vordering krijgt uitgekeerd maar slechts een gedeelte indien de boedel niet toereikend is om de gehele vordering te voldoen.