Faillissementsaanvraag indienen

no cure no pay incasso indienen

Wanneer kan een faillissementsaanvraag worden ingediend?

Een faillissementsaanvraag kan worden ingediend zodra u een opeisbare vordering heeft op uw debiteur (de schuldenaar) en u daarbij een steunvordering heeft. De steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn.

Van het bestaan van de opeisbare vordering moet summierlijk blijk zijn. Dat houdt in dat enigszins aannemelijk dient te zijn dat de vordering daadwerkelijk bestaat. Bij een faillissementsaanvraag wordt niet diepgaand getoetst waaruit de vordering bestaat en of de vordering al dan niet terecht bestaat.

Betwisting van van de vordering bij de faillissementsaanvraag

De exacte hoogte van de opeisbare vordering hoeft niet vast te staan bij de faillissementsaanvraag. Het kan voorkomen dat niet duidelijk is wat de omvang van de vordering is tijdens het aanvragen van het faillissement. De oorzaak kan zijn dat de vordering wordt betwist of dat de hoogte van de vordering wordt betwist. In het geval van een betwisting tijdens de faillissementsaanvraag, is de achterliggende gedachte dat de debiteur rookgordijnen opgooit door de vordering of de hoogte van de vordering te betwisten zodat er geen faillissement kan worden uitgesproken 

Eisen bij een faillissementsaanvraag

De aanvrager die het faillissementsverzoek indient bij de rechtbank dient voldoende belang te hebben bij het uitspreken van het faillissement. Dat belang dient in evenredige verhouding te staan met het belang dat de debiteur heeft. Dat kan onder omstandigheden betekenen dat er voor een minder bezwarende oplossing dient te worden gekozen. In plaats van het indienen van een faillissementsverzoek had de schuldeiser wellicht kunnen kiezen voor een gerechtelijke procedure waarbij de geldsom kan worden toegewezen. 

Gevolgen misbruik aanvraag

Het doen van een faillissementsverzoek bij de rechtbank is niet onrechtmatig indien er een vordering is die gebaseerd is op de juiste feiten. Indien blijkt dat er sprake is van het aanvragen van  faillissement als er onvoldoende (evenredig) belang is, of door het faillissementsverzoek te baseren op onjuiste feiten, dan kan dat misbruik van recht opleveren. Indien er is voldaan aan de overige vereisten voor het plegen van een onrechtmatige daad, dan kan er zelfs schade worden gevorderd. 

 

[ratings id="1739"]