Buitengerechtelijke kosten

Wat valt er onder de buitengerechtelijke kosten?

Onder de buitengerechtelijke kosten vallen de incassokosten en bijkomende kosten die u moet maken om voldoening buiten rechte te krijgen. Voldoening buiten rechte is het traject dat u volgt voordat u het geschil aanbrengt bij de rechter en voordat u een dagvaarding laat opstellen en uitbrengen door de deurwaarder.

Opstellen dagvaarding

De kosten die u maakt voor het opstellen van de dagvaarding en het eventuele onderzoek dat nodig is om de dagvaarding op te stellen, zoals het doornemen van de stukken, vallen niet meer onder de buitengerechtelijke kosten.

Deze kosten worden ondergebracht bij de toekenning van het salaris van de gemachtigde, dat is meestal dus de jurist of de deurwaarder. Deze kan dan in de dagvaarding het verzoek opnemen om de gedaagde te veroordelen tot betaling van deze kosten.

Redelijke hoogte buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke kosten moeten wel redelijke kosten zijn. Deze kosten moeten ook in verhouding staan met de hoogte van de te vorderen geldsom. Ook de kosten ter voorkoming van verdere schade (dus het inperken) komen voor vergoeding onder de noemer buitengerechtelijke kosten in aanmerking.

De wettelijke incassokosten zijn tevens gebaseerd op het artikel dat toeziet op de toekenning van de buitengerechtelijke kosten.