Btw verrekenen

Wanneer kan de btw worden verrekend?

Het verrekenen van de btw kan indien de btw is afgedragen aan de belastingdienst en de factuur na een jaar oninbaar blijkt te zijn. In dat geval lijdt u in ieder geval geen dubbel verlies.

Oninbare facturen zijn facturen waarvan u meent dat ze niet meer door de debiteur kunnen of zullen worden voldaan. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld in het geval dat de debiteur nergens meer te bekennen is of zich in het buitenland heeft gevestigd en u het daarbij laat. U kunt dan na een jaar bij de belastingdienst de btw terugvragen over die facturen. 

Alsnog aanspreken, binnen 5 jaar.

Mocht u op een gegeven moment, in ieder geval binnen vijf jaar, besluiten om alsnog de debiteur aan te spreken op zijn betalingsverplichting dan blijft de mogelijkheid bestaan om een incassobureau in te schakelen.

In de tussenliggende periode hoeft u zich ook geen zorgen te maken. Indien u weet waar de debiteur verblijft dan kunt u de verjaringstermijn van 5 jaar stuiten. U doet dat door de debiteur eraan te herinneren dat de vordering bestaat en dat u betaling wenst van de debiteur. U kunt deze stap ook telkens blijven herhalen, als u er steeds op tijd bij bent dan voorkomt u de verjaring.