Ons blog

Ook een artikel schrijven op ons blog? Neem contact met ons op.

23 februari 2018
No Cure No Pay Incassobureau

Verbintenis tot ongedaanmaking

Ongedaanmakingsverbintenis na ontbinding Nadat een overeenkomst is ontbonden, bijvoorbeeld in het geval dat de verkoper de gelegenheid heeft gekregen om een gebrek aan een geleverd product ex art. 7:22 lid 2 BW te herstellen, ontstaat er een ongedaanmakingsverbintenis ex art. […]