Binnen 14 dagen na ontvangst

Er is een kleine maar wel belangrijke verandering opgetreden in de vermelding die u dient te doen op een herinneringsbrief die u aan een consument stuurt.

Voorheen kon worden volstaan met de mededeling dat de factuur moest worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening. Ook kon u destijds aangeven dat er binnen twee weken voldaan kon worden met de datum erbij wanneer die twee weken waren verstreken.

De nieuwe regel voor het melden van het verstrijken van de 14 dagen termijn is geworden dat er voldaan moet worden binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Zo op het eerste oog lijkt dit hetzelfde te zijn, dit is het echter niet. Door te vermelden dat er voldaan dient te worden binnen twee weken na ontvangst van de herinneringsbrief wordt er rekening gehouden met de volle termijn van 14 dagen die een consument moet worden gegund om te voldoen. In de praktijk komt het erop neer dat, in vergelijking met de oude regel, er nu twee dagen winst wordt geboekt voor de consument.

Let u erop dat u voortaan in uw herinneringsbrief vermeldt: “Wij verzoeken u om het bedrag van de factuur te voldoen binnen twee weken na ontvangst van deze herinnering“. U kunt een voorbeeld van de 14 dagen herinneringsbrief hier downloaden.

Ook dient u daarnaast uiteraard de exacte hoogte van de incassokosten te vermelden in de herinnering! U kunt de hoogte van de incassokosten hier berekenen.