Bewijsbeslag

Wat is het conservatoir bewijsbeslag?

Het bewijsbeslag is een geheel ander soort beslag dan executoriaal beslag. Het conservatoir bewijsbeslag is beslag dat gelegd kan worden om bijvoorbeeld aan te tonen op welke goederen of bankrekeningen beslag kan worden gelegd.

Hoge kosten bewijsbeslag

Dit conservatoir bewijsbeslag kan ook onder derden worden gelegd. Indien een derde de administratie van de schuldenaar verzorgt dan dient die derde partij de informatie aangaande de tegoeden van schuldenaar af te dragen aan de deurwaarder. De kosten die redelijk zijn dient de derde te dragen, echter buitensporig hoge kosten zoals in de zaak Deloitte-KMG hoeven niet door de derde te worden gedragen (of verhalen op de schuldenaar). Ook hoeft deze deze geen genoegen te nemen dat hij voor het verhaal van die buitensporige kosten bij de schuldenaar dient te zijn. De beslaglegger dient deze kosten (op voorhand) te vergoeden.

Informatieplicht

De schuldenaar is in de gevallen dat er conservatoir bewijsbeslag wordt gelegd verplicht om inzage te geven in de digitale dossiers, de e-mailboxen èn alle fysieke dossiers. 1 Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de tegoeden die een schuldenaar heeft en op welke plaats deze tegoeden zich bevinden. De schuldenaar is eveneens verplicht om de plaats waar tastbare goederen zich bevinden kenbaar te maken aan de schuldeiser.

Voor verhaal vatbare goederen

Het geven van deze inlichtingen gaat echter niet zover dat er een algehele inlichtingenplicht bestaat. Interessant is het gedeelte dat de Hoge Raad bepaalt dat er informatie dient te worden gegeven over de voor verhaal vatbare goederen. 2 Hiermee lijkt een groot gedeelte te worden afgebakend. Zowel de goederen waar hij in het (verre) verleden over beschikte alsmede niet relevante inlichtingen hoeft hij niet te verstrekken.

 

 

 

  1. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:7763
  2. HR, 20-09-1991, nr. 14509: Tripels/Masson