Beslaglegging informatieplicht

Welke informatie moet een schuldenaar verstrekken?

Als er een vonnis is verkregen dan kan er executoriaal beslag worden gelegd. Dit is het beslag dat uiteindelijk toeziet op het verhalen van de vordering op de schuldenaar. Er kan beslag op de banktegoeden worden gelegd, het inkomen uit werk of uitkering, de auto, of de inboedel. Voordat er beslag wordt gelegd is het prettig om te weten of het beslag wel zinvol zal zijn.

Bankbeslag

Indien de schuldenaar geen tegoeden heeft bij de bank dan heeft het geen zin om kosten te maken om beslag te leggen op de bankrekening van de schuldenaar. Er kan dan bijvoorbeeld worden gekozen voor beslag op de auto of op de inboedel. Ook hiervoor geldt dat het weer goed is om te weten of dit wel van waarde is.

Meewerken

In dit kader kan er verzocht worden om bewijs te leveren van goederen die in het bezit zijn van de schuldenaar. De schuldenaar dient mee te werken aan het leveren van het bewijs welke goederen hij onder zich heeft. Echter hoeft hij geen lijst in te leveren van de goederen of tegoeden die hij bezit. De deurwaarder kan wel een dergelijke lijst opstellen, hier moet de schuldenaar aan meewerken.

Hoe weet je nu of iemand goederen heeft die van waarde kunnen zijn?

Vaak weet men niet vooraf of iemand goederen heeft die van waarde kunnen zijn. DE schuldenaar heeft de verplichting om mee te werken en op te geven welke bronnen van inkomsten hij heeft en hoe hoog deze bronnen van inkomsten zijn. Dit hoeft de schuldenaar niet vooraf te doen maar pas zodra het beslag is gelegd. Vooraf kan er nooit met zekerheid worden gesteld of er bronnen van inkomsten zijn en hoe hoog deze zijn. Ook kan er niet vooraf worden gesteld of er goederen van waarde zijn.

Wel is het zo dat er na het bankbeslag een ander beslag kan worden gelegd zoals het beslag op het inkomen. De kosten die gemaakt zijn voor het bankbeslag mogen dan worden verhaald op de schuldenaar tijdens het beslag op de inkomsten.