Adres persoon achterhalen

Het adres van een persoon achterhalen is een lastig proces. Indien een persoon in de tussenliggende periode is verhuist naar een ander adres dan kunt u met lege handen komen te staan als u niet op de hoogte bent van het nieuwe adres van deze persoon.

Adres achterhalen via de BRP

Bij de BRP, de Basis Registratie Personen is wel het adres bekend van de inwoners van de gemeente. U kunt het adres van een persoon echter niet achterhalen door simpelweg naar de BRP te bellen of door hun aan te schrijven. De BRP zal geen adresgegeven over personen aan u verstrekken. De BRP verstrekt de adresgegevens van personen alleen aan diegenen die dat volgens de wet op mogen vragen. U kunt hierbij denken aan een de belastingdienst, het UWV, de SVB of een deurwaarder.

Adresgegevens via de deurwaarder

Een deurwaarder mag alleen een uittreksel met de adresgegevens van een persoon opvragen bij de BRP indien er sprake is van een ambtshandeling. Van een ambtshandeling van een deurwaarder is sprake zodra er een dagvaarding dient te worden betekend (bezorgd). Voor het versturen van andere post of het doen van andere handelingen, mag de deurwaarder geen gebruik maken van het BRP om adresgegevens van een persoon te achterhalen. De rechter heeft bepaald dat het versturen van een sommatiebrief geen ambtshandeling is, ook niet indien de deurwaarder besluit om deze sommatiebrief als exploot te betekenen (bezorgen).