Ingebrekestelling

Wet Incassokosten
13 oktober 2016
Buitengerechtelijke kosten
28 december 2016

Het nut van een ingebrekestelling is dat u daarna aanspraak kunt maken op een te vorderen geldsom. Indien u recht heeft op een geldsom en u heeft deze partij behoorlijk in gebreke gesteld, dan kunt u deze vordering uit handen geven aan een incassobureau.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat u eerst een partij de gelegenheid moet bieden om de overeenkomst behoorlijk na te komen. Dit sluit ook aan bij het maatschappelijke verkeer en de normale omgang met personen. Niet elke wanprestatie berust namelijk op opzet, soms zijn deze zaken onvoorzien.

Slaat u deze stap over? U kunt dan in de problemen komen bij het vorderen van uw recht en het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau.

Als voorbeeld: U doet een aankoop van een keuken. Na het plaatsen van de keuken blijkt er een mankement (gebrek) aan te zitten. Stuurt u nu een brief naar de keukenverkoper waaruit niet duidelijk blijkt dat dit een ingebrekestelling is, dan komt u voor een vervelende verrassing te staan. Uit een ingebrekestelling moet duidelijk blijken dat de verkoper in verzuim is (in gebreke is), dat er wordt verzocht om herstel en wat de gevolgen voor de verkoper zijn indien deze niet overgaat tot het gewenste herstel.

Uit handen geven aan een incassobureau

Stuurt u de boodschap naar de verkoper dat er een gebrek aan de keuken zit maar dat u dat laat herstellen door een ander bedrijf (of inmiddels al heeft laten herstellen door een ander bedrijf, dan kunt u geen aanspraak meer maken op het recht om vergoeding van de geleden schade te vorderen. U kunt de vordering dan ook niet meer uit handen geven aan een incassobureau, u heeft uw vorderingsrecht verspeeld.

Er bestaan een aantal uitzonderingen waarbij u een partij niet in gebreke hoeft te stellen. Het is beter om de hoofdlijn te volgen en een partij altijd in gebreke te stellen dan dat u de uitzonderingen uit uw hoofd gaat leren. Toepassen van deze hoofdlijn neemt doorgaans twee weken meer tijd in beslag dan de uitzondering die waarschijnlijk toch niet toepasbaar is.